Force

VTS Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas maakt Strabag Belgium gebruik van de Neargrid Force voor de stroomvoorziening op het project VTS. Strabag voorziet in de bouw van 7.000m2 aan klaslokalen en labo’s voor de Vrije Technische Scholen. Het kostenplaatje bedraagt 11 miljoen euro. Om het nieuwe schoolgebouw, deels bestaande uit zware prefab elementen op te bouwen wordt gebruik gemaakt van 2 torenkranen van type Wolff 6031.12 Clear. Deze torenkranen kunnen elk maximaal 12ton hijsen.

Met een hijsmotor van 45kW wat zich vertaalt in een gemeten piekvermogen van zo’n 80kVA per torenkraan is de vermogensvraag van de torenkranen reeds groter dan de beschikbare netaansluiting op de werf. De beschikbare netaansluiting is afkomstig van het reeds bestaande schoolgebouw en bedraagt 80A op 400V, dit resulteert in een beschikbaar vermogen van 55kVA. Strabag doet via onze verhuurder Vandaele Rental beroep op een Neargrid Force om de volledige werf met het beschikbaar vermogen van 55kVA te voeden, zonder de inzet van dieselgeneratoren of een verzwaarde netaansluiting via tijdelijke middenspanningscabine.

Het bekabelingsschema van de werf is samen met Neargrid opgesteld om optimaal gebruik te maken de beschikbare stroom. Zo wordt de Neargrid Force in eerste instantie ingezet voor het voeden van de grote piekverbruikers, zijnde de torenkranen. De Neargrid Force werd gepositioneerd aan de voet van 1 van de kranen, om ze de lengte van de kabels met grote dwarsdoorsnede te minimaliseren en dus kosten te besparen.

Daarnaast werden ook de paddenstoelen – die de overige verbruikers op de werf voeden – en de verlichting van zowel de torenkranen als de toegangsweg op de nog beschikbare uitgangen van de Force aangesloten. Om deze verbruikers van vermogen te voorzien heeft de Force een voeding nodig aan de ingangszijde van 40A, dit komt dus neer op de helft van de beschikbare netcapaciteit.  De resterende 40A volstaat om een ketenpark van met 10 verlichte en verwarmde modules inclusief elektrische warmwaterboilers te voeden. 

Door de inzet van het Neargrid batterijsysteem en een doordachte bekabeling, slaagt Strabag erin om de volledige werf te voeden vanuit een kleinverbruiksaansluiting.

Datum

oktober 2022

Locatie

Sint-Niklaas, België

kranen

Wolff 6031.12 Clear & Wolff 6031.12 Clear

Netaansluiting

80A - 3f - 400V

No items found.

CONTACT

Let's get
in touch

Gil De Backer
Business Developer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.