Neargrid
Boost

Klein maar krachtig, da's de Neargrid Boost! Deze batterij voorziet een bouwplaats met 1 torenkraan van stroom.

De Neargrid Boost biedt een oplossing wanneer de beschikbare netaansluiting ontoereikend is om een torenkraan rechtstreeks op aan te sluiten.

Maximum output

De Neargrid Boost heeft voldoende met een netaansluiting van 16A om 1 torenkraan van stroom te voorzien.

Autonomie

Bij stroomuitval kan de Neargrid Boost nog vier uur stroom aan de torenkraan voorzien.

Op maat

Onze technologie is volledig afgesteld op het bouwproces. Neargrid focust op de klassieke pijnpunten waar werven mee te maken krijgen.

Specificaties

Netaansluiting

Netspanning

3 fasig – 400V + N + PE / 3 fasig - 230V + PE

Netstroom

16 tot 32A

Voeding naar de bouwplaats

Vermogen – nominaal

80 - 140kVA

Piekvermogen – maximaal 15 sec

120 - 140kVA

Elektrische voeding motoren torenkranen

1 stroomkring 160A vast aansluiten op
klemmenstrook

Elektrische voeding torenkranen en bouwplaats

1 stroomkring 63A aansluiten met CEE connector
IP67

Batterij

Geïnstalleerde capaciteit

40kWh

Bruikbare capaciteit - begrensd

20kWh

Autonomie bij netuitval

4u – 1 torenkraan

CONTACT

Let's get
in touch

Gil De Backer
Business Developer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.