Boost

Greenwood

In Woluwe aan de Tweehuizenweg ontwikkelt Eiffage gefaseerd verschillende woonprojecten, dit onder de gemeenschappelijke noemer Greenwood.

De aannemer op het project is Valens, een bouwbedrijf uit de Eiffage groep. Op de werf maakt de Valens gebruik van een Neargrid Boost voor het leveren van piekvermogen aan de torenkraan. De torenkraan in kwestie is een type Liebherr 280EC-B en heeft een piekvermogen volgens onze metingen van zo’n 80 kVA. 

De Neargrid Boost heeft met een voeding van 20A voldoende om op zijn beurt de torenkraan te voeden. Op die manier blijft maximaal capaciteit van het net beschikbaar om de overige processen op de werf van stroom te voorzien. 

Door de Neargrid Boost bij de voet van de torenkraan te positioneren, kan het traject van de kabel van de netkast naar de torenkraan met een relatief goedkopere kabel worden uitgevoerd.

Binnen de Eiffage groep is het de materieeldienst Sodemat die instaat voor het beheer van de verschillende Neargrid systemen. 

CEO Stephan Eerens wil met Sodemat voortrekker zijn wat betreft de innovatie naar een duurzame bouwwerf. Hierbij ziet hij in Neargrid een betrouwbare partner.

“De Neargrid Boost biedt tal van voordelen zoals geen uitstoot van uitlaatgassen, bij gebruik van groene stroom zelfs CO2-neutraal, en is volledig geruisloos. Verder is er geen nood aan periodiek onderhoud - dus geen stilstanden - en moet er niet getankt worden. De bouwwerf kan snel worden opgestart omdat er enkel een  klassieke laagspanningsaansluiting nodig is en het verbruik onder controle is” aldus Stephan Eerens. 

Datum

oktober 2021

Locatie

Woluwe, België

kranen

Liebherr 280EC-B

Netaansluiting

63A - 3f - 400V

No items found.

CONTACT

Let's get
in touch

Gil De Backer
Business Developer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.